IET SERWIS - O Nas

badanie transformatora
biuro projektowe instalacji elektrycznych
Projekt przylacza elektroenergetycznego
Przyłącze elektryczne
serwis stacji transformatorowej
usługi elektryczne
Oświetlanie placu
Konserwacja instalacji elektrycznej
termowizja instalacji elektrycznej
wynajem stacji transformatorowych
Kompensacja mocy biernej
zespół prądotwórczy
Sprzęt dielektryczny
Modernizacja stacji transformatorowej
automatyka szr
Obsługa techniczna budynków
instalacja odgromowa
Zasilanie dla aut elektrycznych
Systemy alarmowe
kontakt

Firma IET SERWIS z siedzibą w Warszawie, kompleksowo zajmuje się instalacjami elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi. Zajmuje się projektowaniem oraz wykonawstwem instalacji, budową przyłączy niskiego Napięcia i Średniego Napięcia.  By przybliżyć nasze zakresy działalności pokrótce opiszemy je poniżej. Szczegółowy opis naszej oferty usług znajduje się z zakładce OFERTA. Nasze usługi świadczymy dla naszych klientów w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego oraz łódzkiego.  Przy planowaniu i wykonywaniu prac elektroenergetycznych bardzo istotne jest dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim tj. urządzenia pomiarowe, maszyny. Najważniejsi są ludzie z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem branżowym. Dlatego też nie warto powierzać tak ważnych, strategicznych prac, jakim są prace elektroenergetyczne osobom z przypadku czy też osobom – firmom, które nie posiadają doświadczenia oraz zaplecza. Nasza firma zajmuje się budową i serwisem stacji transformatorowych. Posiadamy również do wynajęcia stacje transformatorowe do tymczasowego zasilnia obiektów. Ponadto wykonujemy przeglądy, pomiary elektryczne, termowizję. Wykonujemy wiele usług z zakresu elektroenergetyki. Ponadto wykonujemy i serwisujemy instalacje i urządzenia kompleksowo.

Firma IET SERWIS jest od wielu lat Certyfikowanym Wykonawcą Stoen Operator. Ponadto firma pracuje również na sieciach PGE, Energa i PKP Energetyka. Nasza firma IET SERWIS dysponuje wszystkimi wymaganymi kwalifikacjami przy pracach elektroenergetycznych.  Zachęcamy do kontaktu i współpracą z naszą firmą.  Nasz profesjonalny zespół pracowników oraz park maszynowy jest do dyspozycji naszych Klientów w celu wykonania zleconych, powierzonych nam prac.

Poniżej krótki opis naszej oferty:

 

 • Zajmujemy się doradztwem energetycznym dla inwestorów planujących nowe inwestycję oraz modernizujących istniejące już obiekty w zakresie  prac budowlanych elektroenergetycznych. Przy planowanych budowach obiektów rozpoznajemy infrastrukturę elektroenergetyczną pod względem możliwości zasilania obiektu. Przy rozbudowach lub modernizacjach prowadzimy prace analityczne, audyty, pomiary zasilania, pomiary prądu. Pomagamy również w wystąpieniu o niezbędne Warunki Przyłączeniowe, lub w przypadku usunięcia kolizji elektroenergetycznej o Warunki Usunięcia Kolizji. Pomagamy naszym Klientom w technicznych rozmowach, ustalaniu warunków technicznych realizacji prac. Reprezentujemy interes Klienta w ustaniach  ustalaniach i rozmowach. Pomagamy naszym Klientom w koordynacji prac budowlanych z zakładem energetycznym. Więcej szczegółów o doradztwie energetycznym w zakładce doradztwo energetyczne.

 

 • Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wykonujemy też prace projektowe. Projektanci naszego biura projektowego projektują instalacje elektryczne, elektroenergetyczne od wielu lat, mają niezbędne uprawnienia, jak i doświadczenie. Dbamy o to, by projekt był zoptymalizowany pod kątem technologii, przepisów oraz norm w połączeniu z kosztami,  by w jak największym stopniu spełnił oczekiwania naszego Klienta. Pomagamy dobrać optymalne rozwiązania techniczne pod względem funkcjonalności oraz kosztów wykonania. Nasz dział techniczny naszym Klientom dla których wykonujemy prace projektowe, może również wykonać realizację procesu budowlanego przyłącza, bądź modernizacji. Więcej szczegółów o projektowaniu instalacji elektrycznych w zakładce projektowe instalacji elektrycznych.

 

 • Zajmujemy się budową przyłączy elektroenergetycznych niskiego Napięcia oraz Średniego Napięcia. Nasza firma zajmuje się w pełnym zakresie budową przyłączy elektroenergetycznych, jaki i przebudową linii elektroenergetycznych, linii kablowych, linii napowietrznych niskiego, jak i Średniego Napięcia. Wykonujemy przebudowy, usuwamy kolizję elektroenergetyczne z nowo projektowanymi obiektami, pomagamy przesunąć złącze kablowe, przesunąć słup, przełożyć kable tak by nie przeszkadzały i umożliwiały pracę przez inne branże. Sprawnie pomagamy naszym Klientom przebrnąć przez trudności związane z projektowaniem, uzgodnieniami oraz wykonaniem prac. Pomagamy w uzgodnieniach  z zakładem energetycznym i innymi licznymi formalnościami.  Więcej szczegółów o budowie przyłączy i usuwaniu kolizji w zakładce przyłącza elektroenergetyczne SN/nN

 

 • Zajmujemy się budową i obsługą stacji transformatorowych oraz serwisem stacji transformatorowych. W ramach obsługi stacji transformatorowych w imieniu Klienta wykonujemy czynności związane z obsługą ruchową stacji transformatorowych, wykonujemy okresowe przeglądy stacji transformatorowych, wykonujemy pomiary np. transformatorów  itp.  Z uwagi na wstępujące w stacji transformatorowej dwa rodzaje napięć: średnie Napięcie oraz niskie Napięcie, obsługa stacji transformatorowej, serwis stacji transformatorowej, jak i konserwacja stacji transformatorowej jest czynnością wymagającą wysoce wykwalifikowanego personelu technicznego. Obsługa, czy też prace konserwacyjne, prace serwisowe przy stacji transformatorowej  powinny być powierzone osobom wysoce wykwalifikowanym, posiadającym wiedzę techniczną, doświadczenie, jak i uprawnienia do 20 kV.  Niewłaściwa obsługa, niewłaściwy serwis stacji transformatorowej, to olbrzymie zagrożenie zniszczenia dla  urządzeń zasilanych ze stacji transformatorowej, zagrożenia dla użytkowników i zagrożenie pożarowe. Więcej szczegółów o serwisie stacji transformatorowych w zakładce stacje transformatorowe SN/nN.

 

 • Zajmujemy się wykonawstwem i serwisem instalacji elektrycznych. Naszym Klientom możemy zaproponować kompleksowe usługi elektryczne, począwszy od opracowania koncepcji i projektu, poprzez dostawę urządzeń  wraz z wykonawstwem oraz obsługą i konserwacją instalacji elektrycznej na obiekcie Klienta. Wykonujemy instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrze. Wykonujemy trasy kablowe, montaż i podłączenia rozdzielni obiektowych, montaż oświetlania oraz gniazda odbiorcze. Wykonujemy pomiary elektryczne w pełnym zakresie. Więcej szczegółów o wykonawstwie instalacji elektrycznych w zakładce instalacje elektryczne.

 

 • Zajmujemy się wykonawstwem systemów oświetlania zewnętrznego oraz wewnętrznego. Wykonujemy oświetlenie terenów zewnętrznych, dróg, placów, parków oraz oświetlenie wewnętrzne w budynkach. Projektujemy i wykonujemy oraz serwisujemy systemy oświetleniowe. Prowadzimy konserwację oświetlenia ulicznego, placów, parków. Właściwe zaprojektowanie oraz wykonanie, jak i właściwa konserwacja oświetlania zapewnia bezpieczeństwo, komfort, właściwą pracę dla systemów monitoringu czy służby ochrony obiektu. Więcej szczegółów o oświetleniu w zakładce oświetlenie.

 

 • Zajmujemy się konserwacją instalacji eklektycznych SN i nN. Utrzymywanie instalacji elektrycznej w należytym stanie technicznym ma kluczowy wpływ na zachowanie np. ciągłości procesów produkcji, bezpieczeństwa pożarowego w budynku, bezpieczeństwa urządzeń włączonych w sieć elektryczną oraz, co najważniejsze,  ma zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Więcej szczegółów o konserwacji instalacji elektrycznej w zakładce konserwacja instalacji elektrycznej.

 

 • Zajmujemy się wykonywaniem okresowych i odbiorczych pomiarów elektrycznych. Wykonanie pomiarów elektrycznych jest elementem bardzo ważnym dla bezpieczeństwa użytkownika instalacji elektrycznej, ale i dla bezpieczeństwa urządzeń zasilanych z instalacji elektrycznej. Każda instalacja elektryczna nawet nowa powinna przejść badania, pomiary elektryczne odbiorcze w celu wykrycia nieprawidłowości w instalacji.  Pomiary okresowe są wymogiem prawnym. W zależności od warunków eksploatacji wykonuje się je w różnym czasokresie tzw., pomiary okresowe.  Brak pomiarów elektrycznych może narazić właściciela/użytkownika na sankcje karne. W przypadku ubezpieczyciela naraża na nie wypłacenie ubezpieczenia. W przypadku braku pomiarów elektrycznych producent urządzenia może odmówić realizacji gwarancji na urządzenie. Więcej szczegółów o pomiarach elektrycznych w zakładce pomiary elektryczne.

 

 • Zajmujemy się wykonywaniem badań i pomiarów termowizyjnych. Okresowe kontrole kamerą termowizyjną dostępnych elementów instalacji elektrycznej ma istotny wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu czy danej instalacji elektrycznej. Kontrola kamerą termowizyjną dostrzeże to, czego nie widzi ludzkie oko. Dzięki kontroli termowizyjnej możemy zobaczyć więcej, a doświadczony termografista dokona analizy czy wskazana temperatura nie przekracza dopuszczalnej. Pomiary termowizyjne pozwalają na wykrycie potencjalnego niebezpieczeństwa i zapobiec temu niebezpieczeństwu. Kontrola termowizyjna pozwala zminimalizować ryzyko przestojów spowodowanych awarią w układzie dystrybucji zasilnia. Okresowe kontrole termowizyjne pozwalają na ocenę stanu połączeń przy danym prądzie. Kontrola kamerą termowizyjną pozwala na planowanie prac serwisowych. Więcej szczegółów o badaniach, pomiarach termowizyjnych w zakładce badania i pomiary termowizyjne.

 

 • Zajmujemy się wynajmem tymczasowych stacji transformatorowych do tymczasowego zasilnia obiektów o zwiększonym poborze mocy. Posiadamy do wynajęcia tymczasowe stacje transformatorowe na napięcie 15/0,4 kV.  Posiadamy do wynajęcie stacje transformatorowe z transformatorami 250, 400 i 630 kVA. Tymczasowe stacje transformatorowe wykorzystuje się w okresie przejściowym do zasilania obiektów, w którym to okresie projektuje, wykonuje się zasilanie docelowe.  Stosuje się je również wtedy,  gdy przebudowuje się czy remontuje  istniejącą stację transformatorową. Zasilanie tymczasowej stacji transformatorowej wymaga warunków przyłączeniowych z zakładu energetycznego oraz wykonania projektu w uzgodnieniu z ze. Wykonujemy również tymczasowe przyłącza SN do zasilania tymczasowej stacji transformatorowej. Więcej szczegółów o wynajmie stacji transformatorowych w zakładce wynajem stacji transformatorowych.

 

 • Zajmujemy się kompensacją mocy biernej. W dobie wysokich opłat za energię elektryczną istnieje legalna i sprawdzona metoda obniżania kosztów energii elektrycznej. Usługa kompensacji mocy biernej jest skierowana do firm i instytucji użytkowników, którzy na rachunku za energię mają pozycję moc bierna lub energia bierna, kvar. Może to być moc bierna indukcyjna bądź moc bierna pojemnościowa. Dobór kompensacji mocy biernej jest indywidualny i dopasowywany do charakterystyki pracy danego odbiorcy. Aby prawidłowo wykonać kompensację mocy biernej trzeba wykonać bardzo dokładne i szczegółowe prace pomiarowe i  analityczne. Źle dobrana i wykonania kompensacja mocy biernej może jeszcze zwiększyć rachunki za energie elektryczną. Prawidłowo dobrana i wykonana kompensacja mocy biernej jest  opłacalna od razu po zainstalowaniu. Po podłączeniu zmniejsza nam rachunek za energię bierną. Pamiętajmy, iż nie ma czegoś takiego jak uniwersalny zestaw, kompensator do kompensacji mocy biernej. Nie przepłacaj, oszczędzaj – kompensując moc bierną. Więcej o kompensacji mocy biernej w zakładce kompensacja mocy biernej.

 

 • Zajmujemy się wykonawstwem systemów zasilania rezerwowego. Zasilenie rezerwowe jest szczególnie ważne w przypadku braku zasilania na obiektach wymagających utrzymania zasilania w energię elektryczną w przypadku zasilania z sieci zakładu energetycznego. Całość systemu zasilania rezerwowego składa się z SZR (system załączania rezerwy) z centralnego zasilacza UPS, który to zasila obiory na czas załączenia i stabilizacji napięcia z agregatu prądotwórczego który zasila obiekt, lub wybrane odbiory  instalacji elektrycznej. w przypadku braku zasilania z miasta. Więcej o zasilaniu rezerwowym w zakładce zasilanie rezerwowe.

 

 • Zajmujemy się wykonywaniem specjalistycznych badań sprzętu bhp dielektrycznego będącego na wyposażeniu brygad elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych. Okresowe badania i przeglądy sprzętu dielektrycznego są badaniami obowiązkowymi, jakim podlega sprzęt dielektryczny. Badania sprzętu dielektrycznego wykonuje się okresowo, w zależności od sprzętu. Badanie sprzętu dielektrycznego jest bardzo ważne, gdyż zapewnia bezpieczną pracę osób prowadzących obsługę urządzeń elektroenergetycznych.  Sprawny i w dobrym stanie sprzęt dielektryczny to bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektroenergetycznych. Więcej o badaniach sprzętu dielektrycznego bhp w zakładce badanie sprzętu dielektrycznego.

 

 • Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych. Produkujemy rozdzielnice obiektowe nN, takie jak rozdzielnice główne, rozdzielnice piętrowe, rozdzielnice dystrybucyjne. Rozdzielnice elektryczne budynków wykonujemy do prądu 1600A. Więcej o rozdzielnicach elektrycznych w zakładce rozdzielnice elektryczne. W zakresie rozdzielnic elektrycznych specjalizujemy się w produkcji rozdzielnic budowlanych. Produkujemy rozdzielnice elektryczne na place budowy. Nasze rozdzielnice budowlane ciężko pracują na placach budowy wielu dużych i znanych firm na budowach w Polsce, jak i za granicą.  Rozdzielnice budowlane naszej produkcji cechuje mocna obudowa z tworzywa wzmacniania specjalnymi włóknami oraz bardzo stabilny, lekki i nierdzewiejący, bardzo mocny stojak aluminiowy na płazach. Rozdzielnice budowlane naszej produkcji są prefabrykowane z markowego osprzętu elektrycznego. Każda wyprodukowana przez nas rozdzielnica budowlana, zanim trafi do klienta, na plac budowy jest sprawdzana – testowana na stanowisku diagnostycznym. Po zakończeniu procesu produkcji i sprawdzeniu każda rozdzielnica budowlana otrzymuje Deklarację Zgodności, Protokół Sprawdzenia oraz DTR. Więcej o rozdzielnicach budowlanych naszej produkcji w naszym sklepie firmowy www.ietsklep.pl w zakładce rozdzielnice budowlane.

 

 • Zajmujemy się wykonywaniem systemów automatyki takich jak układy SZR (systemy załączania rezerwy), układy SCO (samoczynne częstotliwościowe odciążenie). Układ automatyki SCO  jest obecnie elementem obowiązkowym w systemach elektroenergetycznych wymaganych przez Rozporządzenie Komisji Europejskiej z roku 2017. Przy modernizacji istniejącego systemu zasilania wymaga się już uwzględnienia systemu SCO w modernizacji.  System SCO jest systemem chroniącym Polską sieć elektroenergetyczną przed blackoutem systemu. Wykonujemy również  systemy monitoringu mediów produkcyjnych: prądu gazu, wody i ciepła.  Monitoring mediów daje świadomość użytkownikowi ile np. poszczególny dział produkcji pobiera danego medium i ile to kosztuje.  Monitoring mediów pozwala na rozliczanie poszczególnych działów produkcji z ich zużycia i wprowadzać oszczędności.  Więcej o systemach automatyki w zakładce systemy automatyki.

 

 • Zajmujemy się od 2018 roku obsługą techniczną budynków. Powstał dział do kompleksowej obsługi technicznej budynków, w którym to są fachowcy z różnych branż budowlanych takich jak: elektryka, hydraulika, klimatyzacja – wentylacja, ciepłownicza, gazowa, teletechniczna. Obecnie obsługujemy ponad 60 obiektów w województwie mazowieckim. Naszym Klientom możemy zaoferować kompleksową obsługę techniczną budynków, nieruchomości. Obsługa techniczna budynku zaczyna się od oddania budynku do użytku. Obsługa techniczna ma za zadanie kontrole pracy urządzeń i instalacji oraz utrzymanie ich w ruchu. Obsługa techniczna budynku informuje na bieżąco właściciela budynku/nieruchomości o stanie technicznym. Obsługa techniczna usuwa w miarę swoich możliwości występujące usterki na bieżąco.  Niektórzy właściciele obiektów traktują obsługę techniczną jak zło konieczne i oszczędzają na obsłudze technicznej zapominając, iż firma od obsługi techniczna działa w imieniu Klienta i dba o jego interes. Dobra firma od obsługi technicznej budynku nie ukrywa problemów z instalacjami czy urządzeniami, tylko informuje o tym właściciela budynku. Pamiętajmy, iż z małej usterki może się zrobić duży problem czy nawet zagrożenie. Usługa obsługi technicznej budynków kierowana jest do administracji publicznej, przedsiębiorstw, usług. Więcej o obsłudze technicznej budynków i nieruchomości w zakładce obsługa techniczna budynków.

 

 • Zajmujemy się wykonywaniem i serwisem instalacji odgromowych. Instalacja odgromowa na obiekcie jest elementem niezwykle ważnym dla bezpieczeństwa użytkowników pod względem pożarowym, jak i bezpieczeństwem instalacji elektrycznej w budynku. Instalacja odgromowa jest również ważna dla instalacji teletechnicznych. Instalacje odgromowe są jednymi z bardziej lekceważonych instalacji na obiektach, często mylone z uziemieniem. Mimo, iż są połączone z ziemią, to pełnią zupełnie inną funkcję niż uziemienie.  Do instalacji odgromowej często są podłączane uziemiania urządzeń znajdujących się na dachu. Elementy instalacji odgromowej niestety wykorzystywane są często jako elementy nośne innych instalacji mocowanych  do jej do elementów. Takie wykorzystywanie instalacji odgromowej, w nie właściwy sposób, często powoduje uszkodzenia urządzeń i instalacji podłączonych do instalacji odgromowej. Więcej o instalacjach odgromowych w zakładce instalacje odgromowe.

 

 • Zajmujemy się wykonawstwem systemów i instalacji zasilnia w ramach projektu elektromobilności. Wykonujemy kompleksowo budowę systemów zasilania – instalacji i urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych. Wykonujemy, projektujemy przyłącza elektroenergetyczne oraz wykonujemy montaż urządzeń (ładowarek). Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie  inwestycji związanych z budową infrastruktury do ładowania aut elektrycznych, w  zależności od przeznaczenia – publicznego, serwisowego bądź prywatnego. Więcej o zasilaniu elektromobilności w zakładce elektromobilność.

 

 • Zajmujemy się wykonawstwem systemów zabezpieczeń. W dzisiejszym niebezpiecznym świecie zabezpieczenia mienia zarówno prywatnego, jak i firmowego staje się powoli normą, czasami wymuszaną przez zakład ubezpieczeniowy. Przede wszystkim systemy zabezpieczeń czuwają, zabezpieczają nasze mienie, a często i nasze bezpieczeństwo.  Wykonujemy systemy zabezpieczeń takie jak: systemy sygnalizacji pożaru, systemy alarmowe, telewizję przemysłową, systemy parkingowe, kontrolę dostępu. Więcej o systemach bezpieczeństwa w zakładce systemy zabezpieczeń.

Zapraszamy do kontaktu i do korzystania z naszych usług.

 

Wszystkie  prezentowane zdjęcia oraz teksty są własnością firmy iet serwis s.c., podlegają ochronie pewnej.  Kopiowanie, rozpowszechnianie  bez zgodny iet serwis s.c., zabronione.

Nasi klienci

Przez wiele lat działalności wykonywaliśmy prace dla różnorodnych grup klientów m. in.: generalnych wykonawców, zarządców, administratorów, przedsiębiorstw energetycznych, zakładów przemysłowych czy centrów handlowych.

Imtech
POL-AQUA S.A.
APSYS Group
DTZ Polska
SKANSKA
AWBUD S.A.
ALDESA POLSKA Sp. z o.o.
BUDNER
Centrum Handlowe Warszawa Wileńska
STRABAG
Innogy
PKP – PLK
PGNiG
PGE

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl