Badanie termowizyjne elementów instalacji elektrycznej.

Badania kamerą termowizyjną to bezkontaktowa metoda pozwalająca wykryć anomalie termiczne w instalacji, urządzeniach. Badania termowizyjne pozwala dostrzec za pomocą kamery termowizyjnej i doświadczonego, wyszkolonego i Certyfikowanego termogriafisty to, czego nie widać ludzkim gołym okiem. Badanie, kontrola termowizyjna pozwala znaleźć stany przed awaryjne elementów. Kamera musi posiadać ważny Certyfikat kalibracji wykonany według określonych standardów i akredytac

Nasza firma, IET SERWIS posiada profesjonalne kamery termowizyjne wysokiej rozdzielczości, Certyfikowane a nasi pracownicy posiadają międzynarodowy Certyfikat ITC wymagany przez firmy ubezpieczeniowe. Ważne, kontroli termowizyjne dla ubezpieczyciela nie mogą wykonywać pracownicy właściciela budynku, nieruchomości gdyż zachodzi obawa nie obiektywnej kontroli termowizyjnej. Taką kontrolę musi wykonać Certyfikowana firma zewnętrzna na zlecenie właściciela budynku lub ubezpieczyciela.

 

Pomiary termowizyjne

Termowizja instalacji elektroenergetycznej, elektrycznej w postaci kontroli termowizyjnej jej elementów takich jak transformator SN/nN, rozdzielni elektrycznych, kabli, styków, zabezpieczeń. Z uwagi, iż kontrola termowizyjna jest metodą badawczą – kontrolną instalacji i urządzeń, która to jest metodą bezinwazyjną nie wymaga przerw w pracy instalacji.

 

Termografia a termowizja – co to jest?

Termografia w podczerwienie jest o badanie w celu pozyskania i analizie informacji termicznych z urządzeń do obrazowania termicznego badanego elementu. Jest to badanie ,,temperatury” określonego przedmiotu. Temperatura określa stan przedmiotu względem innych przedmiotów. Należy pamiętać, że jest to tok naprawdę badanie ruchu cząsteczek i atomów w danym przedmiocie.

 

Termografista Certyfikowany czy nie?

Tu odpowiedz nasuwa się sama. Oczywiście, że Certyfikowany. To tak jak by ktoś uważał się za elektryka ale nie miał uprawień. Nie masz Uprawień elektrycznych nie jesteś elektrykiem i zgodnie z prawem nie może wykonywać prac elektrycznych. Dla Klienta jest to jednoznaczna raciczna. Klient wybierać osobę, termografizstę z Certyfikatem, elektryka z Uprawnieniami ma pewność iż osoba wykonujące badania ma wiedzę doświadczenie i profesjonalne narzędzia do wykonywania dobrze, profesjonalnie swojej pracy. Jednym słowem Klient ma do czniania z profesjonalistą. Aby zostać Certyfikowanym termografistą trzeba znać budowę uprzędzeń, materiałoznawstwo charakterystykę pracy urządzeń i instalacji, przejść wielodniowe szkolne z warsztatami i zdać niełatwy egzamin. Praca termografisty, jest żmudna, dociekliwa – czasem detektywistyczna i odpowiedzialna. Usługi termowizyjne, badania termowizyjne powinni wykonywać profesjonaliści.

 

Zalety kontroli termowizyjnej:

·         Odbywa się w czasie rzeczywistym

·         Jest metodą bezkontaktową

·         Jest metodą dwuwymiarową

·         Niepowodującą przerwy w pracy urządzeń

·         Minimalizuje ryzyka pożaru instalacji

·         Zmniejsza ryzyko przestoi

·         Umożliwia zniżkę przy ubezpieczeniu, często jest wymogiem ubezpieczyciela

 

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej, czemu takie przydatne ?

Badanie termowizyjne nie powoduje przestojów produkcyjnych, pozwalającą z dużym wyprzedzeniem wykryć potencjalną usterkę przez doświadczonego i Certyfikowanego termografie. Badania termowizyjne stały się w dzisiejszej dobie wysokiego uprzemysłowienia i automatyzacji normą oraz dobrą praktyką w nowoczesnych przedsiębiorstwach dbających o bezpieczeństwo instalacji i urządzeń. Ponad to firmy ubezpieczeniowe stawiają za wymóg w warunkach polisy cykliczne wykonywania pomiarów termowizyjnych instalacji i urządzeń. Wykonywanie badań, pomiarów termowizyjnych pozwala również na otrzymanie zniżki przy zakupie polisy ubezpieczeniowej, jeśli właściciel obiektu wykonuje sam bez wskazania firmy ubezpieczeniowej kontrolę termowizyjną może starać się o lepsze warunki polisy. Wykonywanie okresowej kontroli termowizyjnej przez Certyfikowanego termografistę z profesjonalnym sprzętem do termowizji jest gwarancją profesjonalnej i prawidłowej kontroli termowizyjnej.

 

Termowizja instalacji elektrycznej przy zastosowaniu profesjonalnych kamer termowizyjnych oraz doświadczonego termografiste pozwoli z wysoka dokładnością zlokalizować defekt w instalacji lub urządzeniu.  Wykonanie termowizji jest pierwszym krokiem pozwalającym na znalezienie wady w instalacji, w dalszych czynnościach wykonuje się diagnostykę wykrytej wady instalacji. Dalsza diagnostyka, kontrola stanu instalacji elektrycznej -diagnostyka instalacji elektrycznych może polegać na wykonaniu np. pomiarów elektrycznych. Okresowe, cykliczne wykonywanie pomiarów termowizyjnych jest nie tylko wymagane przez zakłady ubezpieczeń, daje właścicielowi obiektu, przedsiębiorstwu większą pewność zachowanie ciągłości pracy i ograniczenia przestojów na skutek niespodziewanych awarii, które to generują olbrzymie koszty przestojowe ludzi i maszyn, które w czasie awarii nie wykonują swoich prac.

Znacznie bardziej ekonomiczne jest wykonanie okresowej kontroli termowizyjnej instalacji niż parogodzinny lub nawet parodiowy przestój w przypadku brak elementów na wymianę. Koszty badań termowizyjnych, koszt badania – kontroli termowizyjnej jest niewielki w stosunku do usuwania następstw ewentualnej awarii, przestoju czy pożaru na skutek usterki w instalacji bądź urządzaniu elektrycznym.

 

Diagnostyka termowizyjna instalacji elektrycznych – kluczem do bezpieczeństwa i efektywności systemowej

Ważnym elementem w badaniu termowizyjnym jest analiza termogramu, analiza obrazu termicznego – zdjęcia termograficznego. Raporty z badania termowizyjnego, prawidłowa analiza obrazu termicznego wymaga o termogriafisty wieloletniego doświadczenia i znajomości budowy i funkcjonowania urządzeń, aparatury elektrycznej, elektroenergetycznej. znajomości technik badania. Nie znajomość powyższych doprowadza do błędnej interpretacji termogramu przez niedoświadczone i nie przeszkolone osoby. Sprowadzając w ten sposób zagrożenie na budynek, urządzania. Dla tego też w wielu przypadkach wymagane jest od termogriafisty posiadanie uprawnień elektroenergetycznych minimum E wraz z pomiarami, zalecane D oraz Certyfikatu termogriafisty.

 

Analiza termograficzna obrazu

Wykonywanie, zlecanie prac osobą, które nie posiadają powyższego wiąże się z ryzykiem / zagrożeniem pożarem lub zniszczeniem instalacji i urządzeń. analiza termowizyjna rozdzielni elektrycznych zlecajmy profesjonalistą.

 

Badania termowizyjne transformatorów

Transformator SN/nN jest podstawą w zasilaniu w energię elektryczną obiektów, od mieszkaniowych po przemysłowe. Z godnie z przepisami oraz wymogami ubezpieczeniowymi wykonuje się nie tylko okresowe pomiary transformatorów. Wykonuje się również badania termowizyjne transformatorów, które to badanie pozwala na kontrolę rozkładu występujących temperatur, wcześniejsze wykrycie ewentualnych usterek na pracującym transformatorze oraz na kablach, śrubach przyłączeniowych, głowicach kablowych itp.

W stacjach transformatorowych w których to transformator jest najważniejszym urządzeniem wykonuje się również przegląd serwisowy stacji transformatorowej oraz pomiary termowizyjne mostów kablowych, szynotorów, połączeń, rozłączników, odłączników jeśli nie są przysłonięte elementami tłumiącymi promieniowanie podczerwieni.

Badania termowizyjne instalacji i sieci kablowych

 Przy obciążanych lub złe wykonanych kablach, niewłaściwie układanych np. pozadzieranych, przełamanych źle podłączonych. Przy ich usterce występuję temperatura, z pomocą przy wykrywaniu takich usterek przychodzi termowizja. Za pomocą badań termowizyjnych.

 

Termowizja

Badanie termowizyjne

 

Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne są istotnym elementem rozdziału i doprowadzeniem zasilnia do urządzeń na budynku utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym jest w interesie właściciela budynku, użytkownika. Instalacje elektryczne podlegają nie tylko obowiązkowemu  przeglądowi  instalacji elektrycznej  wymaganych prawem budowlanym. Firmy ubezpieczeniowe mogą wymagać cyklicznej kontroli termowizyjnej rozdzielnic elektrycznych. Rozdzielnica elektryczna składa się z wielu elementów, zabezpieczeń (bezpieczników), styczników. Jest wiele elementów które mogą się grzać i stwarzać zagrożenie dla instalacji i obiektu.

 

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej – dlaczego są tak ważne?

Regularne badanie termowizyjne instalacji, pozwalają z dużą skutecznością zapobiec awariom, zmniejszają ryzyko zagrożenia pożarowego na obiekcie. Termowizja urządzeń elektrycznych jest bardzo ważnym elementem diagnostyki instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

 

Badania termowizyjne

 

Pomiary termowizyjne instalacji zwiększają możliwość wcześniejszego wykrycia usterki, zwiększają szanse na bezawaryjne funkcjonowanie instalacji i urządzeń.

Badania termowizyjne o czym należy pamiętać?

Zleceniodawca badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych, instalacji elektrycznej musi pamiętać iż kontrola termowizyjna jest uzupełnieniem kontroli stanu instalacji elektrycznej, która to kontrola jest wymagana Prawem Budowlanym. Kontrola termowizyjna, badanie termowizyjne nie zwalania Zleceniodawcy z okresowej kontroli i nadzoru stanu instalacji elektrycznej.

Należy również bezwzględnie pamiętać iż nie wykrycie w momencie badania termowizyjnego przez termografistę amonali termicznej nie oznacza, że ona nie może wystąpić. Badanie termograficzne, kontrola termograwiczna jest wykonywana w danym momencie, w danych warunkach środowiskach.

 

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Jak widać na poniższym zdjęciu badanie termowizyjne rozdzielnic, diagnostyka instalacji elektrycznych – inspekcja rozdzielnicy elektrycznej jest bardzo ważna z punktu bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie instalacji. Rozdzielnie elektryczne zasilają bezprzerwowy zadurzania, brak konserwacji należytej obsługi doprowadza do sytuacji jak na poniższym zdjęciu. Okresowa kontrola, badania termowizyjne rozdzielni mogły by wykryć usterkę z wyprzedzeniem. Konsekwencje braku dbałości o stan instalacji elektrycznej, urządzeń mogą być nieprzyjemnie i kosztowne.

 

Brak obsługi, kontroli instalacji i urządzeń.

Użytkownicy często nie wykonują badania instalacji elektrycznej, wychodząc z błędnego założenia iż ,,przecież działa” nie zdjąć sobie sprawy z konsekwencji swoich zaniechań. A są to konsekwencje dotkliwe, karne, ubezpieczeniowe, finansowe, przestoje. z termowizja rozdzielni elektrycznych,badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych,termowizja elektrycznych.. Zastosowanie termowizji i regularne kontrole, oględziny instalacji i uradzeń zwiększą zapewnienie o bezawaryjnym funkcjonowaniu.

Nasza usługa skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i administratorów budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej, biurowej, czy przemysłowej. Współpracujemy z firmami z rożnych branż i doskonale rozumiemy ich specyfikę

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą wszystkie osoby zainteresowane zleceniem wykonania profesjonalnych pomiarów termowizyjnych w okolicy Warszawy.

Badania termowizyjne

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl