Kontrola stacji transformatorowej
Pomiary termograficzne
termowizja instalacji elektrycznej

Wykonujemy  badania i pomiary termowizyjne. Okresowe kontrole kamerą termowizyjną dostępnych elementów instalacji elektrycznej ma istotny wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu czy danej instalacji elektrycznej. Kontrola kamerą termowizyjną dostrzeże to, czego nie widzi ludzkie oko. Dzięki kontroli termowizyjnej możemy zobaczyć więcej, a doświadczony termografista dokona analizy czy wskazana temperatura nie przekracza dopuszczalnej. Pomiary termowizyjne pozwalają na wykrycie potencjalnego niebezpieczeństwa i zapobiec temu niebezpieczeństwu. Kontrola termowizyjna pozwala zminimalizować ryzyko przestojów spowodowanych awarią w układzie dystrybucji zasilnia. Okresowe kontrole termowizyjne pozwalają na ocenę stanu połączeń przy danym prądzie.

 

Badania termowizyjne wykonujemy w zakresie:

  • kontrola stacji transformatorowych
  • rozdzielni elektrycznych
  • połączeń elektrycznych
  • termowizja instalacji elektrycznej

Wykonujemy badania termowizyjne w budownictwie: jednorodzinnym, wielorodzinnym, przemysłowym, biurowym, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi działami naszej Oferty.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl