Wykonujemy specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznej zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i większych przedsiębiorstw i instytucji.

 

W nasi doświadczeni pracownicy posiadają nie tylko niezbędną wiedzę i uprawnienia, ale także specjalistyczny sprzęt. Wszystko to pozawala na sprawne i szybkie wykonanie usługi. Oferujemy pomiary:

 • rezystancji kabli nN i SN,
 • transformatorów SN/nN,
 • rezystancji uziemień,
 • impedancji pętli zwarcia,
 • instalacji odgromowych,
 • instalacji uziemień,
 • ciągłości połączeń wyrównawczych,
 • wyłączników różnicowoprądowych,
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • natężenia oświetlenia,
 • rezystancji uzwojeń transformatora,
 • silników elektrycznych,
 • baterii kondensatorów,
 • parametrów sieci, zasilania,
 • kamerą termowizyjną,
 • elektronarzędzi,
 • sprzętu dielektrycznego.

Przeprowadzamy także próby napięciowe kabli nN i SN. Pomiary elektryczne przeprowadzamy w ramach stałej współpracy, często przy okazji wykonywania innych prac związanych z konserwacją instalacji elektrycznej.

Przegląd elektryczny

Wielu naszych klientów musi pamiętać, że przeglądy elektryczny jest obowiązkowy. Wynika to z prawa budowlanego oraz wielu innych rozporządzeń. Mają one na celu sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i jej poziom bezpieczeństwa dla użytkowników i dla budynku. Systematyczne wykonanie prac serwisowych to więc nie tylko formalność i obowiązek, a często również zdrowie i życie Twoich bliskich i bezpieczeństwo Twojego majątku.

Nie posiadając aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej, ryzykujesz utratą:

 • zdrowia, a nawet życia,
 • wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia,
 • gwarancji sprzętu, który ulegnie uszkodzeniu wskutek wadliwej instalacji elektrycznej.

Przeglądy mają za zadanie sprawdzenie, czy instalacja elektryczna zapewnia bezpieczeństwo:

 • użytkownikom danej instalacji elektrycznej,
 • pożarowe budynku,
 • urządzeniom podłączonym do sieci elektrycznej.

Cyklicznie wykonywane prace serwisowe mają więc ogromne znaczenie.

Nie posiadając aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej, ryzykujesz utratą:

 • zdrowia, a nawet życia,
 • wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia,
 • gwarancji sprzętu, który ulegnie uszkodzeniu wskutek wadliwej instalacji elektrycznej.

Przeglądy mają za zadanie sprawdzenie, czy instalacja elektryczna zapewnia bezpieczeństwo:

 • użytkownikom danej instalacji elektrycznej,
 • pożarowe budynku,
 • urządzeniom podłączonym do sieci elektrycznej.

Cyklicznie wykonywane prace serwisowe mają więc ogromne znaczenie.

Mierniki

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl