Konserwacja instalacji elektrycznej polega na utrzymaniu instalacji elektrycznej w sprawności, w stanie zapewniającym nieprzerwany i bezpieczny dopływ energii elektrycznej do jej odbiorców.

 

Utrzymywanie instalacji elektrycznej w należytym stanie technicznym ma kluczowy wpływ na zachowanie np. ciągłości procesów produkcji, bezpieczeństwa pożarowego w budynku, bezpieczeństwa urządzeń włączonych w sieć elektryczną oraz, co najważniejsze, ma zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Należyte utrzymywanie stanu technicznego instalacji elektrycznej przez prawidłowe konserwowanie sieci powinno wypływać ze zdrowego rozsądku, ale też wymagane jest przepisami prawa budowlanego oraz odrębnymi ustawami. Określają one zakresy czynności oraz ich czasookres, w jakim mają być wykonane. Poszczególne prace obejmują różne zadania np. pomiary elektryczne.

Zalety konserwacji instalacji elektrycznej

Wykonywanie bieżących czynności serwisowych, zgodnie z obowiązującymi normami, niesie ze sobą wiele korzyści. Do najważniejszych zalet konserwacji instalacji elektrycznej należą:

 • zwiększenie żywotności instalacji elektrycznej i osprzętu elektroinstalacyjnego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i urządzeniom,
 • wykrywanie zagrożeń w instalacji elektrycznej i szybkie reagowanie na nie.

Usuwanie usterek jest szczególnie istotne w przypadku klientów biznesowych, gdyż brak energii elektrycznej uniemożliwia funkcjonowanie innych systemów i instalacji, a w konsekwencji powoduje kosztowne postoje w pracy. Tymczasem bieżąca praca konserwatora zapewnia szybkie wykrycie oraz usunięcie usterki, jeśli już wystąpi, i przywrócenie zasilania. Świadczymy usługę konserwacji instalacji elektrycznej w budynkach nowo wybudowanych, jak i tych już paroletnich. Wykonujemy konserwację:

 • instalacji elektrycznych wewnątrz-budynkowych,
 • instalacji elektrycznych terenów zewnętrznych,
 • stacji transformatorowych.

Dla naszych klientów w zakresie konserwacji prowadzimy usługę pogotowia elektrycznego.

Serwis instalacji elektrycznych

Naszym klientom gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę. Oferujemy serwis instalacji elektrycznych w obiektach:

 • biurowych,
 • produkcyjnych,
 • magazynowych,
 • usługowych,
 • mieszkalnych,
 • handlowo-usługowych,
 • hotelowych,
 • logistycznych,
 • magazynowych,
 • produkcyjnych,
 • użyteczności publicznej.

profesjonalnego serwisu instalacji elektrycznych mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i właściciele przedsiębiorstw i innych instytucji. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl