technik iet
transformator
pomiar
technik
Termowizja

Najogólniej rzecz ujmując konserwacja instalacji elektrycznej  polega na utrzymaniu instalacji elektrycznej w sprawności, w stanie zapewniającym nieprzerwany i bezpieczny dopływ energii elektrycznej do jej odbiorców.

Utrzymywanie instalacji elektrycznej w należytym stanie technicznym ma kluczowy wpływ na zachowanie np. ciągłości procesów produkcji, bezpieczeństwa pożarowego w budynku, bezpieczeństwa urządzeń włączonych w sieć elektryczną oraz, co najważniejsze,  ma zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Należyte utrzymywanie stanu technicznego instalacji elektrycznej przez jej prawidłowe konserwowanie powinno wypływać z dobrego rozsądku, ale też wymagane jest przepisami Prawa Budowlanego oraz odrębnymi Ustawami.

Prawo Budowlane i Ustawy określają zakresy czynności oraz ich czasookres, w jakim mają być wykonane poszczególne czynności sprawdzające stan instalacji elektrycznej, np. poprzez pomiary elektryczne.

Wykonywanie bieżących  czynności  konserwatorskich pomiędzy wymaganymi prawem i Ustawami, znacznie przyczynia się do zwiększenia żywotności instalacji elektrycznej, osprzętu elektroinstalacyjnego. Zapewnia bezpieczeństwo ludziom i urządzeniom.

Pomaga wykryć zagrożenia w instalacji elektrycznej i skutecznie na nie reagować, usuwać zagrożenia w instalacji elektrycznej.

Zasilanie w energię elektryczną jest podstawowym i najważniejszym medium.

Brak energii elektrycznej uniemożliwia funkcjonowanie innych systemów i instalacji.

Bieżąca praca konserwatora zapewnia szybkie wykrycie oraz usunięcie usterki, jeśli już wystąpi, i przywrócenie zasilania.

Świadczymy usługę konserwacji instalacji elektrycznej w budynkach nowo wybudowanych, jak i tych już paroletnich.

Wykonujemy konserwację elektryczną, czynności obsługowe i przeglądowe:

 • konserwację instalacji elektrycznych wewnątrz-budynkowych
 • konserwację instalacji elektrycznych terenów zewnętrznych
 • konserwację stacji transformatorowych
 • dla naszych klientów w zakresie konserwacji prowadzimy usługę pogotowia elektrycznego

 

Naszym Klientom gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej.

Zajmujemy się konserwacją elektryczną w obiektach:

 • biurowych
 • produkcyjnych
 • magazynowych
 • usługowych
 • mieszkalnych
 • handlowo – usługowych
 • hotelowych
 • logistycznych
 • magazynowych
 • produkcyjnych
 • użyteczności publicznej

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi działami naszej, może Cię zainteresuje  Pełna oferta naszych usług.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl