Stacja transformatorowa, inaczej stacja trafo lub trafostacja, jest to urządzenie bardzo ważne w systemie elektroenergetycznym.

 

W występują w nim dwa rodzaje napięcia, średnie – 15 kV oraz niskie – 0,4 kV. Stacja transformatorowa dokonuje przemiany napięć z przesyłowego SN – 15 kV na użytkowe nN – 0,4 kV. Transformuje, obniża napięcie z 15000 V na 400V. Potocznie się mówi o 15 kV, choć w rzeczywistości jest to 15,7 kV, dlatego też do serwisowania urządzenia wymagane są uprawnienia obsługi do napięcia 20 kV.

Z uwagi na wstępujące w urządzeniu dwa rodzaje napięć, średnie oraz niskie, obsługa, konserwacja czy serwis stacji transformatorowej są czynnościami wymagającymi wysoce wykwalifikowanego personelu technicznego. Tylko osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną, doświadczenie oraz wykorzystujące nowoczesne urządzenia serwisowe i pomiarowe powinny być odpowiedzialne za prace związane ze stacją trafo. Pracownicy powinni przede wszystkim posiadać właściwe uprawnia – świadectwo kwalifikacji, umożliwiające pracę na urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu znamionowym do 20 kV wraz z pomiarami.

Stacja trafo składa się z:

 • rozdzielnicy SN – tu doprowadzone jest napięcie przesyłowe, zasilające 15 kV,
 • transformatora SN/nN – to tu transformowane, obniżane jest napięcie na 0,4 kV,
 • rozdzielnicy nN – stąd są zasilane odbiory po niskim napięciu.

Kto posiada stację transformatorową?

Posiadaczami stacji transformatorowych są przeważenie zakłady energetyczne, które to zajmują się operowaniem, konserwacją oraz serwisem tych urządzeń. W takim wypadku mówimy o stacjach transformatorowych zakładowych. Zwykły odbiorca końcowy nie musi się martwić o ich obsługę.

Są też stacje transformatorowe, które należą do dużych odbiorców końcowych np. zakładów przemysłowych, większych firm, ośrodków badawczych, instytucji, salonów samochodowych, itp. Są to tzw. stacje transformatorowe abonenckie. W takich urządzeniach obsługę prowadzi już właściciel obiektu, tu zakład energetyczny nie pomoże. Właściciel musi sam zadbać o bezawaryjną, zgodną z wymogami prawa obsługę swojej stacji. Należy również zauważyć, iż niektóre firmy ubezpieczeniowe mają swoje własne wymogi, co do obsługi stacji transformatorowej.

Klientom, którzy poszukują profesjonalnej firmy do obsługi ich abonenckiej stacji transformatorowej, oferujemy:

 • obsługę urządzenia, obejmującą przełączania, załączenia, wyłączenia,
 • konserwację stacji, w tym okresowe kontrole, pomiary, termowizję,
 • serwis i naprawy,
 • modernizację stacji, jej rozbudowy i remonty,
 • gotowość 24 godziny 7 dni w tygodniu,
 • współpracę z zakładem energetycznym np. Stoen Operator, PGE, Energą,
 • audyty techniczne stacji.

Obsługa stacji transformatorowej

Obsługa stacji transformatorowej nie jest prostym zadaniem i wymaga od operatorów zarówno doświadczenia, jak i uprawnień do napięcia 20 kV. Zadanie to musi być prowadzone profesjonalnie i systematycznie. Niewłaściwa obsługa stacji doprowadza do braku zasilnia na obiekcie, wprowadza zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie porażenia prądem lub zniszczeniem urządzeń, które zasila. Odpowiednia obsługa stacji trafo ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości zasilania w budynku.

Profesjonalna obsługa stacji transformatorowej to wysoce specjalistyczna usługa i, by nie narażać się na straty oraz zniszczenia, jej wykonanie powinno się powierzać wyspecjalizowanym firmom. Aby prawidłowo prowadzić obsługę, należy zatrudnić osoby z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. Firma taka musi posiadać profesjonalne i cyklicznie wzorcowane urządzenia pomiarowe. Spełniamy powyższe kryteria i dlatego możemy naszym klientom zapewnić obsługę stacji trafo na najwyższym poziomie.

Dlaczego warto mieć stałą obsługę trafostacji?

Profesjonalna firma, której powierzamy stałą obsługę trafostacji, dba o stan stacji transformatorowej, pilnuje terminów i zakresów przeglądów. Zależy jej na dobru klienta i na jego utrzymaniu. Ma stosowne uprawnienia, odpowiednie narzędzia i urządzania pomiarowe, duże doświadczenie i wiedzę techniczną, a jej personel ma stosowne uprawnienia.

Obsługa stacji transformatorowej

A co najważniejsze klient, który ma podpisaną umowę na stałą obsługę stacji transformatorowej w sytuacji krytycznej, które się zdarzają, nie pozostaje sam i nie musi w panice poszukiwać firmy, która przyjedzie do awarii w nocy bądź święta. Stała obsługa stacji trafo daje klientowi gwarancję, iż w razie awarii nie pozostanie sam z problemem, którego sam nie może rozwiązać.

Konserwacja stacji transformatorowej

Trafostacja, jak każde inne urządzenie, musi podlegać cyklicznej konserwacji, aby mogła długo i bezawaryjnie służyć swojemu właścicielowi. Konserwację stacji transformatorowej powinno się prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta stacji, bądź jej elementów. Usługa powinna być wykonywana cyklicznie, gdyż zwiększa to bezawaryjne funkcjonowanie stacji i jej części, a także pozwala z wyprzedzeniem wykryć ewentualne usterki. Czynności konserwacyjne stacji transformatorowej, nawet te najprostsze jak czyszczenie, są bardzo ważne. Nagromadzenie się dużej ilości kurzu, pajęczyn czy innych obcych elementów stwarza poważne zagrożenie dla dostaw zasilania do obiektu.

Na poniższym zdjęciu widać skutek oszczędności właściciela obiektu na konserwacji stacji trafo. Niewłaściwa konserwacja, a w zasadzie jej brak doprowadził do spalenia się urządzenia. Zdarzenie spowodowało brak zasilnia na obiekcie oraz przestój produkcyjny, a tym samym kolejne straty finansowe. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty ubezpieczenia z uwagi na brak właściwej obsługi i konserwacji stacji transformatorowej.

Konserwacja stacji transformatorowej

Należy pamiętać, iż konserwację stacji transformatorowych SN/nN mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawniania do 20 kV, a także doświadczenie, wiedzę techniczną i dedykowane urządzenia. Usługa ta to nie tylko odkurzenie z kurzu czy pajęczyn, to również pomiary, oględziny i inne czynności.

Przegląd stacji transformatorowej

Czasookresy wykonywania przeglądów stacji transformatorowej są dość różne, ponieważ uzależniają to odrębne przepisy prawa, wymagania wewnętrzne danego właściciela stacji. Wymogi czasookresów przeglądu regulują często gwarancje producentów stacji trafo lub jej poszczególnych elementów np. transformatorów. Przegląd wykonuje się bez napięcia, czyli po jej wyłączeniu. Stacja jest odłączana od zasilania SN – 15 kV, wtedy obiekt nie jest zasilany. Podczas przeglądu ogląda się wszystkie dostępne elementy, mierzy transformator, mierzy uziemiania itp. Po wykonaniu usługi, po kliku dniach klient otrzymuje protokół z przeglądu oraz pomiary w zakresie, w jakim były wykonywane na stacji transformatorowej.

W jakich odstępach czasu najlepiej wykonać przegląd stacji trafo?

Przegląd stacji trafo należy wykonać nie rzadziej niż 5 lat zgodnie z prawem budowlanym, choć jest to zdecydowanie zbyt długi okres, aby wcześnie wykryć nieprawidłowości. Raz na rok to naszym zdaniem absolutne minimum, aby kontrolować sprawność urządzenia. W szczególnych przypadkach warto wykonać przegląd nawet dwa razy w roku.

Okresowe oględziny trafostacji

Bardzo ważnym elementem w bieżącym kontrolowaniu pracy stacji transformatorowej są okresowe oględziny. Oględziny trafostacji są wykonywane w czasie pracy urządzenia. Są one bardzo istotne dla bezpieczeństwa zasilania obiektu w energię elektryczną, gdyż taka bieżąca kontrola potrafi wykryć potencjalne usterki i niebezpieczeństwa. Oględziny wykonuje się w określonych odstępach czasu – raz na miesiąc, raz na dwa lub trzy miesiące. Większych odstępów nie zalecamy.

Projektowanie i wybór stacji

Nasza firma świadczy również usługi związane z projektowaniem stacji transformatorowych wszystkich typów. Wykonujemy przyłącza SN – 15 kV, kablowe (ziemne) oraz napowietrzne (słupowe). Tworzymy przyłącza odbiorcze nN – 0,4 kV, kablowe (ziemne) oraz napowietrzne (słupowe).

projektowanie stacji transformatorowych

Wybór typu stacji wykonywany jest na etapie projektowania zasilania obiektu. Do zasilania dużych kompleksów, które wymagają zasilnia od strony SN – 15 kV, można użyć stacji transformatorowej:

 • słupowej – o mocy 400 kVA umieszczonej na słupie. Jest to prosta konstrukcja z jednym transformatorem i mała rozdzielnicą nN,
 • kontenerowej – ustawionej na ternie obiektu w oddzielnym budynku. To rozbudowana stacja transformatorowa z rozdzielnicą SN – 15 kV, może być wyposażona w trzy lub cztery transformatory o mocy do 1250 kVA i w trzy lub cztery rozdzielnice nN z łącznikami sekcji,
 • wnętrzową –umieszczonej wewnątrz budynku np. hali lub bloku. Również może być wyposażona jak stacja kontenerowa.

Wybór dostawcy stacji transformatorowej lub jej elementów składowych jest kluczowy dla wieloletniego i bezawaryjnego funkcjonowania stacji transformatorowej. Na polskim rynku zdarzają się dostawcy, którzy oferują obniżone jakościowo produkty, które są tylko trochę tańsze od dobrych. Te tańsze mają zaniżone parametry napięciowe, mocowe, często już po paru latach się psują, nie ma do nich części, a naprawy wymagają wymiany całych elementów. Np. transformator z tabliczką znamionową 630 kVA w rzeczywistości ma 400 kVA. Warto więc uważać przy wyborze dostawcy. Chętnie doradzimy najlepszy wybór.

Montaż trafostacji

Montaż trafostacji wymaga dużego doświadczenia, precyzji oraz odpowiednich urządzeń. Dotyczy to przede wszystkim wykonania głowic kablowych na kablach SN – 15 kV. Bardzo ważne przed oddaniem stacji do ruchu jest wykonanie przeglądu zerowego w raz z pomiarami. Niewłaściwe wykonanie stacji transformatorowe prowadzi do pojawiania się upływności, braku działania zabezpieczeń, porażeń i pożarów.

Co zyskujesz na współpracy z nami?

Wybierając naszą firmę masz pewność, że pomiary stacji transformatorowej, a także inne prace z nią związane zostaną przeprowadzone przez doświadczonych pracowników o dużej wiedzy technicznej. Są oni wyposażeni w nowoczesny sprzęt, który gwarantuje prawidłowe wykonanie usługi. Prowadzimy również wynajem stacji transformatorowych na potrzeby budowy lub jako stacje awaryjne. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl