Stacja transformatorowa
Przegląd stacji transformatorowej
Pomiary transformatora
konserwacja stacji transformatorowych
Pomiary stacji transformatorowej
Konserwacja stacji transformatorowej
Serwis stacji transformatorowej Warszawa
Konserwacja stacji transformatorowej
serwis stacji transformatorowej
Modernizacja stacji transformatorowej
Modernizacja stacji transformatorowej
Przegląd stacji transformatorowej
Przegląd stacji transformatorowej
Pomiary stacji transformatorowej
Projekt przyłącza stacji transformatorowej
Układ pomiarowy stacji transformatorowej
Konserwacja stacji transformatorowej
Serwis stacji transformatorowej
Montaż stacji transformatorowej
Montaż stacji transformatorowej
Wynajem stacji transformatorowej

Stacje transformatorowe  SN/nN – Obsługa, konserwacja, serwis kompleksowy.

Wykonujemy kompleksowo  prace związane z obsługą stacji transformatorowej. Prowadzimy prace serwisowe i konserwację stacji transformatorowej. Zajmujemy się projektowaniem oraz budową stacji transformatorowych. Kompleksowo wykonujemy usługi serwisu stacji transformatorowych SN/nN.

 

Co to jest stacja transformatorowa

Stacja transformatorowa (stacja elektroenergetyczna) jest to urządzenie bardzo ważne w systemie elektroenergetycznym. W stacji transformatorowej występują dwa rodzaje napięcia, Średnie Napięcie – 15 kV oraz napięcie Niskie – 0,4 kV. Stacja transformatorowa potocznie nazywana trofostacja  bądź stacją trafo  dokonuje przemiany napięć z przesyłowego SN – 15 kV na użytkowe nN – 0,4 kV. Transformuje, obniża napięcie z 15000 V na 400V. Potocznie się mówi, pisze 15 kV w rzeczywistości jest to 15,7 kV dla tego też do obsługi stacji transformatorowej są wymagane Uprawnienia obsługi do napięcia 20 kV.

Z uwagi na wstępujące w stacji transformatorowej dwa rodzaje napięć, Średnie Napięcie oraz niskie Napięcie. Obsługa stacji transformatorowej, serwis stacji transformatorowej jak i konserwacja stacji transformatorowej jest czynnością wymagającą wysoce wykwalifikowanego personelu technicznego. Obsługa, czy też prace konserwacyjne, prace serwisowe przy stacji transformatorowej  powinny być powierzone osobą wysoce wykfalifikowanym posiadanych wiedze technicznej, doświadczenia oraz urządzeń serwisowych – pomiarowych. Pracownicy firm zajmujcie się obsługą czy też konsekracją stacji transformatorowych powinny przede wszystkim posiadać Uprawnia – Świadectwo Kwalifikacji uprawniające do pracy na urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu znamionowym do 20 kV wraz z pomiarami.

Stacja transformatorowa np. kontenerowa bądź wnętrzowa składa się z elementów

 1. Rozdzielnica SN, tu doprowadzone  jest napięcie przesyłowe, zasilające  15 kV.
 2. Transformator SN/nN, to tu transformowane, obniżane jest napięcie na 0,4 kV.
 3. Rozdzielnica nN, z tej rozdzielnicy są zasilane odbiory po niskim Napięciu.

 

Kto posiada stację transformatorową

Posiadaczami stacji transformatorowych, właścicielem stacji transformatorowej są przeważenie zakłady energetyczne, które to zajmują się obsługą, konserwacją oraz serwisem stacji transformatorowej. Zwykły odbiorca końcowy nie musi się martwić o obsługę stacji transformatorowej.

Są też stacje transformatorowe, które należą do dużych odbiorców końcowych np. zakłady przemysłowe, większe firmy, ośrodki badawcze, instytucje, salony samochodowe, itp. Są to tzw., stacje transformatorowe abonenckie.

Podział stacji transformatorowych ze zgładu na własność

 1. Zakładowe – należące do zakładu energetycznego
 2. Abonenckie – należące do dużych odbiorców

W stacjach transformatorowych zakładowych, obsługę stacji transformatorowej i konserwację prowadzi zakład energetyczny.

W stacjach transformatorowych abonenckich obsługę prowadzi już właściciel obiektu, tu zakład energetyczny nie pomoże. Właściciel obiektu musi sam zadbać o bezawaryjną, zgodną w wymogami prawa obsługę swojej stacji transformatorowej. Należy również zauważyć, iż niektóre firmy ubezpieczeniowe mają swoje własne wymogi ubezpieczeniowe, co do obsługi stacji transformatorowej.

Jak obsługiwać stację transformatorową

Stacje transformatorową muszą przed wszystkim obsługiwać osoby z doświadczeniem i uprawnieniami do napięcia 20 kV. Obsługa stacji transformatorowej musi być prowadzona profesjonalnie i systematycznie.

Nie właściwa obsługa stacji transformatorowej doprowadza do braku zasilnia na obiekcie, wprowadza zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie porażenia prądem lub zniżeniem urządzeń, które zasila. Właściwa obsługa stacji transformatorowej, konserwacja stacji transformatorowej serwis stacji trafo ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości zasilania w energię elektryczną  na obiekcie.

Obsługa stacji transformatorowej,  stacji trafo jest to wysoce specjalistyczna usługa i by nie narażać się na straty oraz zniszczenia wykonanie powinno się powierzać profesjonalnym, wyspecjalizowanym firmą w obsłudze, serwisie  stacji transformatorowych. Aby prawidłowo prowadzić obsługę, serwis, konserwację stacji transformatorowej należy wykonywać tę usługę przez osoby z uprawnieniami oraz do wykonywania pomiarów np. transformatorów firma musi posiadać profesjonalne i cyklicznie wzorcowane urządzenia pomiarowe. Cykliczne, okresowe wykonywanie przeglądu stacji transformatorowej, między innymi pomiarów transformatora zwiększa gwarancję na bezawaryjne funkcjonowanie stacji transformatorowej.

Nasza firma spełnia powyższe kryteria i naszym Klientom jesteśmy zapewnić usługę obsługi, konserwacji, serwis stacji transformatorowej na profesjonalnym, zawodowym poziomie.

Dla czego warto mieć stałą profesjonalną obsługę stacji transformatorowej

Firma której powierzamy obsługę stacji transformatorowej, jeśli jest to profesjonalna firma dba o stan stacji transformatorowej, pilnuje terminów i zakresów przeglądów. Zależy jej na dobru klienta i na utrzymaniu klienta. Ma stosowne uprawnienia oraz narzędzia, urządzania pomiarowe oraz doświadczenie i wiedzę techniczną a jej personel ma stosowne uprawnienia. Wybrana profesjonalna firma szybko rozwieź usunie ewentualne problemy czy to awarie, zdiagnozuje i usunie.

Obsługa stacji transformatorowej

Obsługa stacji transformatorowej

A co najważniejsze klient, który ma podpisaną umowę na obsługę stacji transformatorowej w sytuacji krytycznej, które się zdarzają nie pozostaje sam i nie musi w panice poszukiwać pospiesznie firmy, która przyjedzie do awarii w nocy bądź święta. Stała obsługa stacji transformatorowej daje klientowi gwarancję iż w razie problemu nie pozostanie sam z problem którego sam nie może rozwiązać.

Konserwacja stacji transformatorowej

Stacja transformatorowa jak każde inne urządzenie, maszyna musi podlegać cyklicznej konserwacji, aby jak najdłużej i bezawaryjnie służyła właścicielowi w tym przypadku dostarczał prąd do budynku.. Konserwację stacji transformatorowej powinno się prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta stacji transformatorowej bądź jej elementów. Konserwacja stacji transformatorowej powinna być wykonywana cyklicznie gdyż zwiększa to bezawaryjne funkcjonowanie stacji i jej elementów oraz można z wyprzedzeniem wykryć ewentualne usterki.  Czynności konserwacyjne stacji transformatorowej nawet najprostsze jak czyszczenie jest bardzo ważne, nagromadzenie się dużej ilości kurzu, pajęczyn czy innych obcych elementów stwarza poważne zagrożenie dla dostaw zasilania do obiektu.

Na poniższym zdjęciu widać skutek oszczędności właściciela obiektu na konserwacji stacji transformatorowej. Nie właściwa konserwacja a w zasadzie jej brak doprowadził do spalania się stacji transformatorowej. Spalenie się stacji transformatorowej na skutek braku konserwacji stacji transformatorowej spowodowało brak zasilnia na obiekcie, oraz przestój produkcyjny a w tym straty finansowe na skutek przestoju. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty ubezpieczenia z uwagi brak właściwej obsługi i konserwacji stacji transformatorowej.

Konserwacja stacji transformatorowej

Dramatyczny efekt braku konserwacji stacji transformatorowej

Należy pamiętać, iż konserwację stacji transformatorowych SN/nN mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawniania do 20 kV. Konserwacja stacji transformatorowej to nie tylko odkurzenie z kurzy czy pajęczyn to również pomiary, oględziny i inne czynności. Konserwacja stacji transformatorowej to wysoce wyspecjalizowana usługa, której to nie mogą wykonywać osoby, firmy bez uprawnień, doświadczenia, wiedzy technicznej oraz profesjonalnych dedykowanych urządzeń.

Jak często wykonywać przegląd stacji transformatorowej

Czasookresy wykonywania przeglądów stacji transformatorowej są dość róże, dla czego dla tego, iż uzależniają to różne przepisy prawa, wymogi wewnętrzne danego właściciela stacji – obiektu. Wymogi czasookresów przeglądu reguluję często gwarancje producentów stacji transformatorowej lub jej elementów np. transformatorów.  Przegląd stacji transformatorowej wykonuje się bez napięciowo, co to znaczy, jest to wyłączenie stacji transformatorowej z ruchy. Stacja transformatorowe jest odłączana od zasilania SN – 15 kV, wtedy obiekt nie jest zasilany.  Podczas przeglądu ogląda się wszystkie dostępne elementy, mierzy transformator, mierzy uziemiania itp.

 1. Nie rzadziej niż 5 lat zgodnie z Prawem Budowlanym – jest to zdecydowanie zbyt długi okres
 2. Raz na rok – jest to naszym zdaniem absolutne minimum, aby kontrolować sprawność
 3. Dwa razy w roku – w szczególnych przypadkach

Bardzo ważnym elementem w bieżącym kontrolowaniu pracy stacji transformatorowej są okresowe oględziny. Oględziny są wykonywane miedzy przekładami stacji transformatorowej. Są one bardzo istotne dla bezpieczeństwa zasilania obiektu w energię elektryczną, gdyż taka bieżąca kontrola potrafi wykryć potencjalne usterki bądź niebezpieczeństwa. Oględziny stacji transformatorowej wykonuje się na pracującej stacji transformatorowej. Oględziny wykonuje się w odstępach, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące lub trzy, większych odstępów nie zalecamy.

Aby wykonać właściwie przegląd stacji transformatorowej potrzeba wieloletniego doświadczenie, specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz znajomości budowy urządzeń. Po wykonaniu przeglądu stacji transformatorowej, po kliku dniach Klient otrzymuje protokół z przeglądu stacji transformatorowej oraz pomiary w zakresie w jakim były wykonywane na stacji transformatorowej.

Zaufaj profesjonalistom, zaufaj iet serwis. Zleć obsługę stacji transformatorowej naszej firmie.

Klientom, którzy poszukują profesjonalnej firmy do obsługi ich abonenckiej stacji transformatorowej oferujemy
 • Obsługa stacji transformatorowej – przełączania, załączenia, wyłączenia
 • Konserwacja stacji transformatorowej – okresowe kontrole, pomiary, termowizja
 • Serwis stacji transformatorowej – naprawy,
 • Modernizację stacji transformatorowej (rozbudowy, remonty)
 • Gotowość 24 godziny na 7 dni w tygodniu
 • Współpracę z zadałem energetycznym np. Stoen Operator, PGE, Energa
 • Audyty techniczne stacji transformatorowej

 

Projektowanie stacji transformatorowej

Nasza firma świadczy również usługi związane z projektowaniem i stawieniem stacji transformatorowych, Projektujemy, stawiamy stacje transformatorowe wszystkich typów. Wykonujemy przyłącza stacji transformatorowych zarówno przyłącza SN – 15 kV, kablowe (ziemne) oraz napowietrzne  (słupowe).Wykonujemy przyłącza odbiorcze nN -0,4 kV, kablowe (ziemne) oraz napowietrzne  (słupowe).

 

Projektowanie stacji transformatorowych

Projekt stacji transformatorowej SN/nN

Wybór stacji transformatorowej

Wybór typu stacji transformatorowej wykonywany jest na etapie projektowania zasilania obiektu.

Do zasilania dużych obiektów, które wymagają zasilnia od strony SN – 15 kV, można użyć stacji transformatorowej.

 • Słupowa stacja transformatorowa – przewężenie o mocy 400 kVA umieszczona na słupie. Jest to prosta konstrukcja z jednym transformatorem i mała rozdzielnicą nN.
 • Kontenerowa stacja transformatorowa, jest stacja w oddzielnym budynku stacyjnym ustawiona na ternie obiektu. To rozbudowana stacja transformatorowa z rozdzielnicą SN – 15 kV, może być wyposażona w trzy lub cztery transformatory o mocy do 1250 kVA. Może być wyposażona w trzy lub cztery rozdzielnice nN z łącznikami sekcji.
 • Stacja transformatorowa wnętrzowa, jest to stacja umieszczona wewnątrz budynku np. hali lub bloku. Również może być wyposażona jak stacja kontenerowa.

 

Wybór dostawcy stacji transformatorowej lub jej elementów składowych jest istotny, kluczowy dla wieloletniego bezawaryjnego funkcjonowania stacji transformatorowej. Na Polskim rynku zdarzają się dostawcy, którzy oferują obniżono jakościowo produkty które są trochę tańsze od dobrych jakościowo. Te tańsze mają zaniżone parametry napięciowe, mocowe, jakościowe, często już po paru latach się psują nie ma do nich części, a naprawy wymagają wymiany całych elementów. Np. Transformator z tabliczką znamionową 630 kVA w rzeczywistości ma 400 kVA. Tak, więc uważać przy wyborze dostawcy.

Montaż stacji transformatorowej

Jak każdy etap realizacji stacji transformatorowe od zaprojektowania po przez uruchomienie tak również etap montaż jest ważny, a może nawet najważniejszy. Ustawienie, połączenie wszystkich elementów jest niezwykle istotne i precyzyjne. Takie prace wymagają dużego doświadczenia, precyzji oraz odpowiednich urządzeń. Wysokiej precyzji i doświadczenia wymagają zwłaszcza połączenia kablowe, mostowe. W szczególności wykonanie głowic kablowych na kablach SN – 15 kV. Bardzo ważne przed oddaniem stacji do ruchu jest wykonanie przeglądu zerowego w raz z pomiarami. Nie właściwe wykonanie stacji transformatorowe prowadzi do pojawiania się upływności, nie zadziałania zabezpieczeń, porażeń i pożarów.

Przy montażu stacji transformatorowej ważna jest kontrola prac wykonawcy, widoma iż ,,kontrola jest najwyższą formą zaufania”.  Kontrola prac jest ważna gdyż zdążają się nieuczciwi  wykonawcy którzy ,,optymalizują projekt”, zamiast wykonać most kablowy z kabli miedzianych (cu) wykonają go z aluminiowych (al) co sprowadza olbrzymie zagorzenie dla funkcjonowania stacji transformatorowej. A im wyższe ceny materiałów, urządzeń  tym podobnej nieuczciwości jest coraz więcej na rynku.

W ostatnim czasie często przy usuwaniu usterek, awarii powstałych w skutek niedbalstwa bądź nawet niechlujstwa niektórych firma napotyka się w piwnicach kablowych na butelki np. po piwie, co nie wątpliwe źle świadczy nie tylko o ekipie wykonawcy, ale i nadzorze.

Prowadzimy również wynajem, stacji transformatorowych na potrzeby budowy lub jako stacje awaryjne.

Posiadamy do wynajęcia  stacje transformatorowe  w różnej konfiguracji z transformatorem o mocy:

 • 250 kVA
 • 400 kVA
 • 630 kVA

 

Więcej na temat wynajem stacji transformatorowych  link >  Stacje transformatorowe wynajem

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi działami naszej > Oferty.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

 

Wszystkie  prezentowane zdjęcia oraz teksty są własnością firmy iet serwis s.c., podlegają ochronie pewnej.  Kopiowanie, rozpowszechnianie  bez zgodny iet serwis s.c., zabronione.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl