Projektowanie instalacji elektrycznych

kolizja
sts
projektowanie instalacji
st zpue
mieszkanie

Projektujemy instalacje i sieci w zakresie:

Projektowanie instalacje i sieci elektroenergetycznych:

 • projektowanie usuwania kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z planowaną inwestycją
 • projektowanie zasilania tymczasowego na czas budowy, np. projekt przyłącza SN lub nN dla zasilania placu budowy z np. tymczasową stacją transformatorową na czas budowy
 • projektowanie zasilania docelowego, projekt przyłącza docelowego wraz z docelową abonencką stacją transformatorową
 • występowanie o mapy do celów projektowych (ZUD), wypisów z rejestru gruntów
 • prowadzenie uzgodnień między branżowych z gestorami innych sieci będących w trasie infrastruktury elektroenergetycznej
 • prowadzenie uzgodnień projektowych z lokalnym zakładem energetycznym
 • występowanie o pozwolenie na budowę

Projektowanie instalacji elektrycznych:

 • zasilenia głównego, podstawowego do budynku
 • zasilania rezerwowego
 • systemów załączania rezerwy ,,SZR’’
 • instalacji rozdzielczych
 • instalacji odbiorczych
 • oświetlenia podstawowego
 • oświetlenia awaryjnego
 • oświetlenia ewakuacyjnego
 • instalacji odgromowej
 • oświetlenia zewnętrznego

 Projektowanie instalacji teletechnicznych:

 • instalacje sygnalizacji pożaru
 • dźwiękowe systemy ostrzegania
 • instalacji  detekcji CO2 i LPG
 • instalacji RTV-SAT
 • instalacji telewizji przemysłowej
 • instalacji alarmowej
 • instalacji kontroli dostępu
 • instalacji przyzywowej
 • instalacji domofonowej
 • przyłączy telekomunikacyjnych
 • sieci telekomunikacyjnych
 • sieci komputerowe LAN/WAN

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi działami naszej Oferty.

 

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl