Badanie transformatorów
Pomiary elektroenergetyczne
Badanie linii kablowej
Pomiary termograficzne
Pomiary elektryczne
pomiary elektryczne
pomiar oświetlania

Wykonujemy specjalistyczne badania i pomiary elektroenergetyczne.

Wykonujemy  w zakresie:

 • pomiary rezystancji kabli nN i SN
 • próby napięciowe kabli nN i SN
 • pomiary transformatorów  SN/nN
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary instalacji odgromowych
 • pomiary instalacji uziemień
 • pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary rezystancji uzwojeń transformatora
 • pomiar silników elektrycznych
 • pomiary i przeglądy baterii kondensatorów
 • pomiary parametrów sieci, zasilania
 • pomiary kamerą termowizyjną
 • pomiary elektronarzędzi
 • pomiary sprzętu dielektrycznego – BHP
 • wykonujemy pomiary, analizy parametrów zasilania i obciążeń przy pomocy specjalistycznych analizatorów zasilania.

Badania i pomiary – Przeglądy elektryczne są wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniami.

Jednak przeglądy elektryczne to nie tylko formalność i obowiązek to często zdrowie i życie twoich bliskich i twój majątek.

 

Nie mając aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej ryzykujesz:

 • Utratą zdrowia, a nawet życia
 • Utratą wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia
 • Utratą gwarancji sprzętu, który ulegnie uszkodzeniu wskutek wadliwej instalacji elektrycznej

 

Okresowe przeglądy i  pomiary elektryczne są wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Przeglądy, jak i  pomiary elektryczne mają na celu sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej czy jest bezpieczna dla użytkowników i dla budynku.

Przegląd, jak i pomiary elektryczne mają za zadanie sprawdzenie czy instalacja elektryczna zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom danej   instalacji elektrycznej,  bezpieczeństwo  pożarowe budynku oraz  bezpieczeństwo urządzeniem podłączonym do sieci elektrycznej.

Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe są  profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi, przeznaczonymi do pomiaru instalacji elektrycznej. Posiadają  aktualne Certyfikaty kalibracji.

Mierniki

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi działami naszej Oferty.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl