Pomiary elektryczne

pomiary elektryczne
IMG_6769AB
MMR620
Termowizja
Pomiarowcy
LX światło
pomiar
IMG_5099
Transformatory SN

Wykonujemy przeglądy, pomiary elektryczne w domach, firmach, przemyśle.

 

Przeglądy elektryczne to nie tylko formalność i obowiązek.

A zaczęło się tak:

 

Nie mając aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej ryzykujesz:

 • Utratą zdrowia, a nawet życia
 • Utratą wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia
 • Utratą gwarancji sprzętu, który ulegnie uszkodzeniu wskutek wadliwej instalacji elektrycznej

 

Przeglądy i  pomiary elektryczne są wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Przeglądy, jak i  pomiary elektryczne mają na celu sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej czy jest bezpieczna dla użytkowników i dla budynku.

Przegląd, jak i pomiary elektryczne mają za zadanie sprawdzenie czy instalacja elektryczna zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom danej   instalacji elektrycznej,  bezpieczeństwo  pożarowe budynku oraz  bezpieczeństwo urządzeniem podłączonym do sieci elektrycznej.

Wykonujemy również  specjalistyczne  pomiary elektryczne w zakresie:

 • pomiary napięcia i obciążeń
 • pomiary rezystancji kabli nN i SN
 • próby napięciowe kabli nN i SN
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary instalacji odgromowych
 • pomiary instalacji uziemień
 • pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary transformatorów  SN/nN
 • pomiary rezystancji uzwojeń transformatora
 • pomiar silników elektrycznych
 • pomiary i przeglądy baterii kondensatorów
 • pomiary parametrów sieci, zasilania
 • pomiary kamerą termowizyjną
 • pomiary elektronarzędzi
 • wykonujemy pomiary, analizy parametrów zasilania i obciążeń przy pomocy specjalistycznych analizatorów zasilania.

 Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe są  profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi, przeznaczonymi do pomiaru instalacji elektrycznej. Posiadają  aktualne Certyfikaty kalibracji.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi działami naszej Oferty.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.