Kompleksowa obsługa techniczna budynków

kompleksowa obsługa budynków
obsługa techniczna budynków
obsługa techniczna budynów
kompleksowa obsługa budynków
kompleksowa obsługa budynków
dsc_2199z
kompleksowa obsługa techniczna budynków
kompleksowa obsługa techniczna budynków

Firma nasza prowadzi również kompleksową obsługę techniczną budynków.

Obsługę techniczną prowadzimy w systemach:

 • stacjonarną obsługę techniczna na obiekcie – w przypadku obiektów wymagających stałej obsługi technicznej.
 • doraźny serwis obsługi technicznej na małych obiektach realizowany poprzez mobilne gruby techniczne.

Nasze usługi kierujemy do:

 • Galerii Handlowych
 • Obiektów magazynowych
 • Wspólnot mieszkaniowych
 • Obiektów biurowych
 • Zakładów produkcyjnych
 • Lokali usługowych
 • Butików, salonów sprzedaży
 • Zakładów opieki zdrowotnej
 • Instytucji bankowych

Usługę kierujemy do klientów na terenie Województwa Mazowieckiego.

Instalacje Elektroenergetyczne i Elektryczne

Konserwacja instalacji i sieci elektroenergetycznych od przyłącza, sieci rozdzielczych, stacji transformatorowych, aż po instalacje elektryczne wewnątrzbudynkowe, rozdzielnice główne budynku, rozdzielnice piętrowe itp. Kontrolujemy pracę instalacji i systemów od transformatorów, poprzez zabezpieczenia różnicowo-prądowe, i nadmiarowo-prądowe. Wykonujemy: 1) okresowe kontrole kamerą termowizyjną, 2)pomiary elektryczne 3)konserwację oświetlania zewnętrznego i wewnątrzbudynkowego podstawowego, jak i oświetlania awaryjnego/ewakuacyjnego. Wykonujemy samodzielnie naprawy, przeróbki i modernizacje.

Systemy Przeciwpożarowe

Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru poprzez bieżącą obsługę okresową, próby działania przez zadymianie czujników detekcji dymu, kontrolę pracy centrali. Okresowe kontrole systemów detekcji gazów „Gazex”. Konserwacja i kontrola instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Wykonujemy samodzielnie naprawy, przeróbki i modernizacje.

Systemy Oddymiania

Konserwacja systemów oddymiania, przewietrzania. Kontrola pracy centrali oddymiania, kontrola siłowników, zwór elektromagnetycznych itp. Wykonujemy samodzielnie naprawy, przeróbki i modernizacje.

Monitoring video, SSWIN

Konserwacja systemów monitoringu video (CCTV), okresowe czyszczenie obudów kamer, co ma istotny wpływ na jakość widzianego i rejestrowanego obrazu, zmiana ustawień kamer i rejestracji obrazu.

Bramy i Szlabany oraz Domofony, Kontrola Dostępu

Konserwacja bram wjazdowych, szlabanów, systemów domofonowych, jak i systemów kontroli dostępu. Kontrola automatyki silników, siłowników, sterowników, fotokomórek, krańcówek itp. Wykonujemy samodzielnie naprawy , przeróbki i modernizacje.

Wentylacje i Klimatyzacje

Konserwacja wentylacji i klimatyzacji, kontrola pracy central wentylacyjnych, utrzymywanie w sprawności urządzeń, kontrola stanu filtrów, gazów, kontrola kanałów wentylacyjnych, kontrola pracy systemów wyciągów mechanicznych.

Instalacje Sanitarne

Konserwację instalacji C.O.,C.W. Z.W., kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej. Sprawdzamy ciśnienie w układzie, temperaturę wody, odczyty z wodomierzy, drożność kanalizacji.

Instalacje Grzewcze, Kotłownie, Węzły Cieplne

Konserwację instalacji i automatyki urządzeń, w tym wymienników ciepła. Kontrola regulatorów C.W., C.O, silników wraz siłownikami. Kontrola pracy nadanych nastaw temperatur termostatów, zmiany nastaw, czyszczenie filtrów, kontrola pracy pomp obiegowych. Wykonujemy samodzielnie naprawy, przeróbki i modernizacje.

Automatyczne systemy kontroli BMS

W budynkach nowoczesnych o znacznej kubaturze zajmiemy się obsługą systemów zarządzania budynkiem „MBS” czy kontrolą stanów alarmowych itp.

Zarządzanie usługami

Naszym Klientom pomagamy w aspektach ekonomicznych zarządzania nieruchomością, analizie rachunków, optymalizacji kosztów, koordynowaniu i nadzorze nad pracami firm zewnętrznych. Pomagamy naszym Klientom w przeprowadzaniu okresowych przeglądów budowlanych.