Obsługa techniczna budynków

Obsługa techniczna budynków
Wezeł cieplny
Konserwacja sanitarna
obsługa techniczna budynków
kompleksowa obsługa techniczna budynków
kompleksowa obsługa budynków
obsługa techniczna budynów
kompleksowa obsługa budynków

Firma nasza prowadzi również kompleksową obsługę techniczną budynków.

Dzięki komplementarności oferowanych przez nas usług, zatrudnianiu przez nas specjalistów z wielu branż związanych z utrzymaniem technicznym instalacji w budynkach jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjną ofertę w zakresie obsługi technicznej budynków.

Obsługę techniczną prowadzimy w systemach:

 • stacjonarną obsługę techniczna na obiekcie – w przypadku obiektów wymagających stałej obsługi technicznej.
 • doraźny serwis obsługi technicznej na małych obiektach realizowany poprzez mobilne grupy techniczne.

Nasze usługi kierujemy do:

 • Firm
 • Obiektów biurowych
 • Lokali usługowych
 • Wspólnot mieszkaniowych
 • Zakładów produkcyjnych
 • Obiektów magazynowych
 • Instytucji bankowych
 • Zakładów opieki zdrowotnej
 • Galerii Handlowych

Usługę kierujemy do klientów na terenie Województwa Mazowieckiego.

W zakresie obsługi technicznej budynków oferujemy usługę obsługi i konserwacji takich instalacji jak:

Instalacje Elektroenergetyczne i Elektryczne

Konserwacja instalacji i sieci elektroenergetycznych od przyłącza, sieci rozdzielczych, stacji transformatorowych, aż po instalacje elektryczne wewnątrz budynkowe, rozdzielnice główne budynku, rozdzielnice piętrowe itp. Kontrolujemy pracę instalacji i systemów od transformatorów, poprzez zabezpieczenia prawicowonarodowe, i nadmiarowo-prądowe. Wykonujemy: 1) okresowe kontrole kamerą termowizyjną, 2)pomiary elektryczne 3)konserwację oświetlania zewnętrznego i wewnętrznego  podstawowego, jak i oświetlania awaryjnego/ewakuacyjnego. Wykonujemy samodzielnie naprawy, przeróbki i modernizacje.

Systemy Przeciwpożarowe

Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru poprzez bieżącą obsługę okresową, próby działania przez zadymianie czujników detekcji dymu, kontrolę pracy centrali. Okresowe kontrole systemów detekcji gazów „Gazex”. Konserwacja i kontrola instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Wykonujemy samodzielnie naprawy, przeróbki i modernizacje.

Systemy Oddymiania

Konserwacja systemów oddymiania, przewietrzania. Kontrola pracy centrali oddymiania, kontrola siłowników, zwór elektromagnetycznych itp. Wykonujemy samodzielnie naprawy, przeróbki i modernizacje.

Monitoring video, SSWIN

Konserwacja systemów monitoringu video (CCTV), okresowe czyszczenie obudów kamer, co ma istotny wpływ na jakość widzianego i rejestrowanego obrazu, zmiana ustawień kamer i rejestracji obrazu.

Bramy i Szlabany oraz Domofony, Kontrola Dostępu

Konserwacja bram wjazdowych, szlabanów, systemów domofonowych, jak i systemów kontroli dostępu. Kontrola automatyki silników, siłowników, sterowników, fotokomórek, krańcówek itp. Wykonujemy samodzielnie naprawy , przeróbki i modernizacje.

Wentylacje i Klimatyzacje

Konserwacja wentylacji i klimatyzacji, kontrola pracy central wentylacyjnych, utrzymywanie w sprawności urządzeń, kontrola stanu filtrów, gazów, kontrola kanałów wentylacyjnych, kontrola pracy systemów wyciągów mechanicznych.

Instalacje Sanitarne

Konserwację instalacji C.O.,C.W. Z.W., kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej. Sprawdzamy ciśnienie w układzie, temperaturę wody, odczyty z wodomierzy, drożność kanalizacji.

Instalacje Grzewcze, Kotłownie, Węzły Cieplne

Konserwację instalacji i automatyki urządzeń, w tym wymienników ciepła. Kontrola regulatorów C.W., C.O, silników wraz siłownikami. Kontrola pracy nadanych nastaw temperatur termostatów, zmiany nastaw, czyszczenie filtrów, kontrola pracy pomp obiegowych. Wykonujemy samodzielnie naprawy, przeróbki i modernizacje.

Automatyczne systemy kontroli BMS

W budynkach nowoczesnych o znacznej kubaturze zajmiemy się obsługą systemów zarządzania budynkiem „MBS” czy kontrolą stanów alarmowych itp.

Zarządzanie usługami

Naszym Klientom pomagamy w aspektach ekonomicznych zarządzania nieruchomością, analizie rachunków, optymalizacji kosztów, koordynowaniu i nadzorze nad pracami firm zewnętrznych. Pomagamy naszym Klientom w przeprowadzaniu okresowych przeglądów budowlanych.

 

Zapraszamy Cię do zapoznania się z pozostałymi działami naszej Oferty.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Skontaktuj się z nami:

 +48 (22) 670 00 76

 694 901 123

 biuro@ietserwis.pl