Instalacje elektryczne

usługi elektryczne
konserwacja stacji transformatorowych
Modernizacja układu pomirowego
przyłącza elektryczne
usługi energetyczne

Wykonujemy instalacje elektryczne kompleksowo.

Naszym Klientom możemy zaproponować kompleksowe usługi elektryczne, począwszy od opracowania koncepcji, projektu poprzez dostawę urządzeń  wraz z wykonawstwem.

Wykonujemy oraz serwisujemy  instalacje nN (niskiego Napięcia) jak i również SN (Średniego Napięcia).

Wszyscy nasi pracownicy posiadają Uprawnienia elektryczne poparte wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Ponadto wykonujemy prace związane z obsługą jak i konserwacją instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonujemy w zakresie:

 • projektowania instalacji
 • budowa linii kablowych
 • budowa i przebudowa linii zasilania
 • budowa stacji transformatorowych
 • obsługa stacji transformatorowych
 • budowa rozdzielnic głównych RGnN
 • produkcja rozdzielnic elektrycznych
 • serwis instalacji elektrycznych
 • przeglądy elektryczne
 • pomiary elektryczne
 • kontrola kamerą termowizyjną
 • audyty
 • usuwanie awarii
 • modernizacji, rozbudowy istniejących instalacji
 • modernizacje układów pomiarowych
 • naprawa układów pomiarowych
 • instalacje odgromowe
 • instalacje uziemiające
 • instalacje węzłów cieplnych
 • oświetlenie podstawowe
 • oświetlenie awaryjne
 • oświetlenie ewakuacyjne
 • oświetlenie terenu
 • systemy załączania rezerwy SZR
 • remonty instalacji elektrycznych
 • konserwacja instalacji elektrycznych
 • zasilanie placu budowy
 • obsługa placu budowy
 • pomiary elektryczne
 • budowa tras kablowych
 • kompensacja mocy biernej

 

Wykonujemy również instalacje niskoprądowe – teletechniczne:

 • instalacje monitoringu wizyjnego – telewizja przemysłowa (CCTV)
 • instalacje sieci komputerowe LAN, okablowanie strukturalne
 • instalacje sygnalizacji pożarowej budynku (SAP)
 • instalacje kontroli dostępu (KD)
 • instalacje sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • instalacje czasu pracy (RCP)
 • instalacje parkingowe

 

Świadczymy usługi elektryczne dla firm, instytucji oraz przemysłu.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi działami naszej Oferty.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.