Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to dwa różne systemy oświetleniowe, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach i innych obiektach w przypadku awarii zasilania lub sytuacji zagrożenia. Chociaż oba te systemy mają podobny cel, istnieją istotne różnice między nimi, które warto zrozumieć, aby właściwie je zastosować i spełnić wymogi prawne oraz zapewnić optymalną ochronę dla osób przebywających w danym miejscu.

Jakie są różnice między oświetleniem awaryjnym a ewakuacyjnym?

Oświetlenie awaryjne to system, który ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu oświetlenia w przypadku awarii zasilania. Jest ono stosowane głównie w miejscach, gdzie brak światła może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz utrudniać działania służb ratowniczych. Oświetlenie to może obejmować zarówno stałe źródła światła, takie jak lampy awaryjne, jak i przenośne latarki czy świetliki dymne. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie sprawnej ewakuacji oraz ułatwienie dostępu do urządzeń bezpieczeństwa, takich jak gaśnice czy hydranty.

Natomiast oświetlenie ewakuacyjne to specjalistyczny system oświetleniowy, którego głównym zadaniem jest wskazanie drogi ewakuacji oraz wyjść ewakuacyjnych w przypadku zagrożenia, takiego jak pożar, awaria techniczna czy atak terrorystyczny. Obejmuje ono oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz oświetlenie kierunkowe, które prowadzi do wyjść ewakuacyjnych.

Co warto wiedzieć o technologii związanej z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym?

Kolejną różnicą między oświetleniem awaryjnym a ewakuacyjnym jest technologia stosowana w tych systemach oraz rodzaje źródeł światła. W przypadku oświetlenia awaryjnego stosuje się głównie lampy LED, które charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, długą żywotnością oraz odpornością na wstrząsy i zmiany temperatury. Lampy te są zasilane z baterii awaryjnych, które pozwalają na utrzymanie minimalnego poziomu oświetlenia przez określony czas, zwykle od 30 minut do kilku godzin. W przypadku oświetlenia ewakuacyjnego stosowane są różne technologie, w zależności od wymagań danego obiektu i przepisów prawnych. Mogą to być zarówno lampy LED, jak i świetlówki czy oświetlenie elektroluminescencyjne.