Serwis stacji transformatorowej to ważny proces utrzymania w dobrej kondycji i bezpiecznego działania stacji transformatorowej, która jest kluczowym elementem w przesyłaniu energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej. Oto niektóre z czynności obejmujących serwis stacji transformatorowej.

Podstawowe czynności w trakcie serwisu

Regularne przeglądy wizualne mają na celu wczesne wykrywanie potencjalnych problemów, takich jak uszkodzenia mechaniczne, korozja czy wycieki oleju. Inspekcje wizualne mogą również obejmować kontrolę stanu izolacji i innych elementów stacji. Wykonuje się pomiary parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, rezystancja itp., aby upewnić się, że stacja działa zgodnie z normami i specyfikacjami. Badania dielektryczne są przeprowadzane w celu sprawdzenia jakości izolacji transformatora. Pomagają one wykryć potencjalne uszkodzenia izolacji i ocenić, czy transformator może pracować bezpiecznie i skutecznie.

Czyszczenie i konserwacja

W trakcie serwisu stacji transformatorowej próbki oleju izolacyjnego są pobierane i analizowane, aby monitorować stan transformatora i wykrywać wczesne oznaki degradacji. Analiza oleju pozwala również na ocenę jakości izolacji i wykrywanie potencjalnych usterek. Regularne czyszczenie i konserwacja elementów stacji transformatorowej, takich jak przewody, złącza, obudowy i radiatorów, pomaga w zachowaniu efektywnego działania i zabezpiecza przed osadzaniem się zanieczyszczeń. Jeśli podczas inspekcji lub analizy zostaną wykryte uszkodzenia, należy przeprowadzić odpowiednie naprawy lub wymianę uszkodzonych elementów w celu przywrócenia stacji do pełnej sprawności. Regularne testy bezpieczeństwa, takie jak badania uziemienia i działania zabezpieczeń, są niezbędne, aby upewnić się, że stacja działa w sposób bezpieczny dla personelu i użytkowników.