Instalacja odgromowa to system zabezpieczający budynki i inne obiekty przed skutkami uderzenia pioruna. Jej głównym zadaniem jest przechwycenie wyładowania atmosferycznego i skierowanie go w bezpieczny sposób do ziemi, minimalizując tym samym ryzyko uszkodzeń konstrukcji budowlanych oraz urządzeń elektrycznych. Instalacje odgromowe składają się z trzech podstawowych elementów, którymi są zewnętrzne przewodniki odgromowe, układ uziemiający oraz elementy zabezpieczające instalacje elektryczne wewnątrz budynku.

Jakie znaczenie ma układ uziemiający w instalacji odgromowej?

Układ uziemiający to niezbędny element instalacji odgromowej, który odpowiada za bezpieczne rozproszenie energii pioruna w ziemi. Składa się on z uziomów, czyli metalowych prętów wbijanych w grunt, oraz przewodów łączących je z przewodnikami odgromowymi. Ważne jest, aby oporność elektryczna układu uziemiającego była jak najmniejsza, co pozwala na szybkie i efektywne rozproszenie energii pioruna. Warto również wspomnieć o tzw. systemach odgromowych wczesnego wyładowania, które wykorzystują specjalne urządzenia do generowania korony wyładowań wokół budynku. Dzięki temu możliwe jest przechwycenie pioruna na większej odległości od obiektu, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń.

Ochrona instalacji elektrycznych przed skutkami wyładowań atmosferycznych

Oprócz zabezpieczenia samej konstrukcji budowlanej, instalacja odgromowa ma za zadanie chronić również urządzenia elektryczne znajdujące się wewnątrz obiektu. W tym celu stosuje się specjalne elementy zabezpieczające, takie jak ograniczniki przepięć czy przekaźniki różnicowo-prądowe. Ograniczniki przepięć są montowane w rozdzielniach elektrycznych i mają za zadanie chronić urządzenia przed skutkami przepięć powstałych na skutek uderzenia pioruna. Przekaźniki różnicowo-prądowe natomiast monitorują prąd płynący w instalacji elektrycznej i w przypadku wykrycia nieprawidłowości, takich jak przeciążenie czy zwarcie, natychmiast odcinają zasilanie, zapobiegając tym samym uszkodzeniom sprzętu.