Stacje transformatorowe są niezbędnym elementem sieci energetycznej, które umożliwiają dystrybucję energii elektrycznej na różne napięcia. Jako kluczowe ogniwo w systemie energetycznym, stacje transformatorowe wymagają regularnych przeglądów, aby utrzymać ich sprawność i bezpieczeństwo pracy. Przeglądy te pozwalają na wykrycie ewentualnych usterek, awarii czy zużycia komponentów.

Jaka powinna być częstotliwość przeglądów stacji transformatorowych?

Częstotliwość przeprowadzania serwisu stacji transformatorowych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj stacji, jej wiek, stan techniczny oraz środowisko pracy. W Polsce obowiązujące przepisy i normy wskazują na konieczność przeprowadzenia przeglądów okresowych co najmniej raz na trzy lata. Niemniej jednak rekomenduje się przeprowadzanie przeglądów częściej — nawet co 2 lata — w przypadku instalacji starszych lub pracujących w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo istotne są także przeglądy doraźne, których częstotliwość zależy już od indywidualnych potrzeb stacji oraz jej użytkownika. Przegląd doraźny może być wykonany na przykład przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, gdy wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną, lub po wystąpieniu awarii czy innego zdarzenia mającego wpływ na eksploatację stacji transformatorowej.

Jakie jest zakres przeglądów stacji transformatorowych?

Podczas przeglądów stacji transformatorowych należy zwrócić uwagę na wiele aspektów związanych z ich funkcjonowaniem. Do najważniejszych elementów wchodzą oczywiście transformatory, które wymagają sprawdzenia izolacji, badania oleju izolacyjnego oraz kontrolowania szczelności. Ponadto, warto skontrolować stan aparatury łączeniowej i ochronnej, kabli oraz połączeń, jak również poprawność uziemień i instalacji odgromowej. Równie istotne są również regularne pomiary elektryczne oraz diagnostyka termowizyjna, które pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń w instalacjach oraz urządzeniach. Pamiętajmy także, że konserwacja stacji transformatorowych to nie tylko dbanie o sprzęt — równie ważne jest utrzymanie czystości i porządku na terenie tych obiektów.